• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

Музей міста Тернополя Відхилений

Доданий
29.09.2017
Номер
29
Культура

Проект спрямований на підготовку створення першого у місті музею Тернополя для вивчення та популяризації історії міста, як складової історії України, Європи та світу. Виховання почуття патріотизму у громадян, зокрема молоді. Протидія фальсифікації та викривлення історії України через об'єктивне її висвітлення. Популяризація історичних знань, результатів досліджень. Підняття іміджу міста.

Автор проекту
Бюджет
999 150 грн
Розрахунок бюджету
Район
Дружба
Адреса
Миру вулиця, 6, Тернопіль

Опис

Опис проекту

Знання минулого краю є надзвичайно важливою складовою національної самосвідомості. Незважаючи на те, що цілі покоління вчених присвятили життя вивченню історії України, залишається ще чимало не вивчених або перекручених чи замовчуваних сторінок нашого минулого. А більшість сучасних наукових відкриттів залишаються надбанням вузького кола спеціалістів. Отже, актуальними є поглиблення досліджень минулого та популяризація їх результатів, донесення до широкого загалу інформації про наше минуле.
Тому кожна країна, яка себе поважає і цінує свою історію, дуже багато приділяє уваги музеєфікації своїх пам’яток, тим самим виховуючи у своїх громадян національну гідність, патріотизм.
Створення систематизованої бази даних, каталогізація експонатів та знахідок, організація музейної експозиції разом з проведенням широкого спектру просвітницьких заходів, популяризаційної роботи сприятиме як покращенням іміджу міста, так і сприятиме розвитку почуття причетності, любові тернополян до своєї домівки.
Утворення музею передбачає грунтовну та спільну роботу археологів, істориків, краєзнавців, художників по відтворенню повної картини розвитку Тернополя, з відображенням ключових подій в його історії.

Обґрунтування бенефіціарів проекту

Проект розрахований на різні вікові категорії тернополян та гостей міста. Майбутній музей стане центром популяризації української культурної спадщини. Оглядові та тематичні екскурсії, уроки з історії, етнографії, археології тощо, фестивалі та ін. сприятимуть патріотичному вихованню та будуть ефективною протидією імперським ідеологічно-пропагандистським експансіям.

Проблема

Здавалося, що про Тернопіль написано багато, але, по суті, переписується та обігрується одна і та ж інформація, а в експозиції Тернопільського обласного краєзнавчого музею місто представлено фрагментарно. І це зрозуміло, адже завдання обласного музею – висвітлити історію області.
Створення музею міста Тернополя, який би мав досліджувати його минуле та в доступній формі музейними засобами подав його історію широкому загалу.
Музейна експозиція сприятиме популяризації української історії і буде ілюстрацією величі української нації, її європейського коріння, що є надзвичайно актуальним для сьогодення. Об’єктивне висвітлення історії сприятиме викриттю фальсифікацій нашого минулого.

Мета проекту

1. Об’єктивно висвітлити історію міста, в тому числі і час та контекст його заснування.
2. Створити новий унікальний туристичний об’єкт на території Західної України, який буде сприяти підвищенню іміджу міста.
3. На базі музею створити профільний науковий центр дослідження історії Тернополя.
4. Популяризація історії Тернополя – невід’ємної складової української та європейської історії з метою виховання українських патріотів.
5. Вивчення, популяризація і збереження матеріальної та духовної культурної спадщини Тернополя.

Пропоноване рішення вирішення проблеми і його обґрунтування

Створення музейної експозиції, систематизація досліджень та даних з історії міста, організація просвітницьких заходів відбуватиметься по напрямках:
1. Дослідницький:
• Різностороннє вивчення доступних та пошук і дослідження нових матеріалів з історії міста.
• Розкопки (планові та охоронні) в історичній частині Тернополя.
2. Культурно-просвітницький, туристичний:
• Проведення оглядових та тематичних екскурсій.
• На базі музею будуть проходити тематичні уроки з історії краю, археологічна практика студентів, школи та майстер-класи давніх ремесел.
• Проведення фестивалів, ремісничих ярмарків, змагань реконструкторів тощо.
• Змінні виставки різної тематики як із власних матеріалів музею так із інших, в т.ч. і з приватних колекцій.

План заходів з реалізації проекту

1. Розроблення тематико-структурного плану експозиції (концепція).
2. Збір експонатів.
3. Реставрація експонатів, виготовлення копій, реплік.
4. Виготовлення тематико-експозиційного плану експозиції.
5. Виготовлення художнього проекту експозиції.
6. Виготовлення макету експозиції.
7. Облаштування приміщення.
8. Створення сайту.
9. Проведення музейних масових заходів.